Partnerstwo Na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego – Fundacja, której celem jest działalność kulturalno-społeczna i sportowo-rekreacyjna w zakresie promowania aktywnego, zdrowego, kreatywnego zagospodarowania wolnego czasu, wspierania, promowania i pomocy w rozwoju artystom, pielęgnowania dorobku kulturalnego, podtrzymywania tradycji narodowych, ludowych, kultywowania dziedzictwa przyrodniczego, a także integracji społeczeństwa.

Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego powstało 27 czerwca 2011 roku. Przez cztery lata funkcjonowaliśmy jako nieformalna grupa. Od marca 2015 roku jesteśmy Fundacją. Nie mamy charakteru politycznego ani religijnego. Celem naszych działań jest wzbogacenie i urozmaicenie życia społeczno-kulturalnego gminy, integracja i aktywizacja społeczeństwa, wspieranie artystów oraz współpraca z wszystkimi pracującymi na rzecz naszego regionu. Od początku działalności proponujemy mieszkańcom kontakt z wysoką kulturą. Zorganizowaliśmy szereg projektów kulturalno-społecznych, artystycznych, turystycznych, edukacyjnych i integracyjnych. Niektóre z nich na stałe wpisały się do kalendarza gminnych imprez.

Dużym powodzeniem i zainteresowaniem cieszą się i są cały czas kontynuowane:

  • Letnie koncerty w Parku miejskim,
  • Teatralne wydarzenia z cyklu „Poczuj teatr”,
  • Rajd samochodowy dla kobiet „Bóg zesłał babę”,
  • Cykl jesiennych spotkań muzycznych „Jesień pełna muzyki”,
  • Rodzinne imprezy: Święto pieczonego ziemniaka, Święto Kupały czy Święto Latawca.

Organizacja promuje też miejscowych artystów, organizując plenery, wystawy, spotkania artystyczne.
Fundacja jest również wydawcą pisma społeczno-kulturalnego „Co piszczy w Aleksandrowie”. Redakcja magazynu mieści się w Bibliotece Publicznej im. Jana Machulskiego.
Te wszystkie imprezy i działania służą rozwojowi środowiska lokalnego oraz jego integracji i aktywizacji.

Działalność Partnerstwa na rzecz Aleksandrowa Łódzkiego została doceniona na arenie ogólnopolskiej. Kapituła Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej nominowała Partnerstwo do Nagrody za inicjatywy kulturalne budujące więzi społeczne.
Nagroda przyznawana jest za zakończone działania kulturalne i przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniają się do upowszechniania tradycji lokalnych, wzmocnienia więzi i aktywizacji społeczności lokalnej.

VII edycja Dorocznej Nagrody objęła inicjatywy zrealizowane w latach 2013-2014. Kandydowało ponad 90 jednostek z całego kraju w następujących kategoriach:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
  • organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
  • osoby indywidualne.

Nominacja jest wielkim wyróżnieniem dla Partnerstwa, ponieważ do Nagrody Kapituła mogła wybrać tylko 5 organizacji spośród 40 zgłoszonych.