Data rajdu 16-17.06.2018
Ogłaszamy nabór załóg do VI rajdu samochodowego dla kobiet „Bóg zesłał babę”. Należy zapoznać się z Regulaminem (do pobrania), wypełnić Kartę zgłoszenia (do pobrania) i osobiście dostarczyć wraz z dowodem wpłaty do Organizatora (tel. 609 190 211). Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Czekamy do 15 marca 2018 r.

Karta zgłoszenia Rajd 2018

Regulamin rajdu dla kobiet 2018